Vše o jazyce německém

Kurzy němčiny pro seniory

Senior se může naučit znalosti cizího jazyka stejně dobře, jako například mladý člověk. Možná výuka trvá o něco déle a pro seniory je bezpochyby o něco náročnější, není to ale nemožné. Jazykové školy se navíc do svého programu snaží v posledních letech dostat právě jazykové hodiny určené výhradně seniorům a osobám starším 55 let. Důvod? Obrovský zájem. Přechod do důchodu je pro mnohé seniory náročný a to hlavně z toho důvodu, že je poměrně obtížné zvyknout si na dostatek času a na to, že už se denně nechodí do práce. Proč tedy nenahradit práci právě dalším studiem zaměřeným na jazyky a cizí kultury? Jaká nabídka jazykové školy by vás tedy měla rozhodně zaujmout a jaké se naopak vyhnout? Poradíme vám!

Senioři mají v rámci výuky své specifické potřeby a je třeba jim přizpůsobit správnou metodiku výuky cizího jazyka a zároveň jim poskytnout motivaci, která je jedním z nejdůležitějších faktorů. Nejde ale jen o metodiku výuky, ale i o prostory, ve kterých je jazyk vyučován. Učebny by měly být dokonale přizpůsobeny veškerým potřebám dané věkové skupiny.

V případě některých seniorů hraje velkou roli nejen špatné vidění, ale i například nedoslýchavost. V takovém případě je třeba, aby byla tabule v učebně co možná největší a v bezprostřední blízkosti stolů a židlí, na písmo tak bude daleko lépe vidět. Větší problémy ale nastávají s akustikou. Nejde totiž jen o řeč lektora, ale zejména o některá poslechová cvičení, která jsou neodmyslitelnou součástí každá výuky.

Ona metodika výuky je pro většinu seniorů problémem, protože starší generace jsou zvyklé učit se nové věci zcela jinými způsoby a na základě jiných postupů. Nelze proto předpokládat, že si snadno zvyknou na některé moderní postupy a metody, které jsou v současné době naprosto běžně používány. To ale ani zdaleka neznamená, že se v kurzu během několika měsíců nemohou naučit plynule cizímu jazyku.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Intenzivní kurzy a označen , , , . Záložka je zde.

Komentáře jsou uzavřeny.

Chcete pracovat v zahraničí? Podívejte se na brigády v Německu, vyberete si vaši oblíbenou brigádu.