Vše o jazyce německém

Archív kategorií: Intenzivní kurzy

Kurz němčiny pro firmy

Potřebujete zajistit adekvátní jazykové vzdělání pro své zaměstnance? Je ve vašem zájmu, aby jejich znalost němčiny byla na té nejlepší možné úrovni? Kurzy němčiny je totiž možné zajistit i pro firmy, v jejichž zájmu je, aby byli zaměstnanci neustále ve svém oboru vzděláváni.

Zvlášť, pokud jsou jazykové znalosti jednou ze základních nebo částečných náplní práce a komunikace převážně v němčině je tak bezpochyby na místě. Jak ale takové kurzy probíhají, kolik zaměstnanců je možné do kurzu přihlásit a jaké jsou konečné výsledky? Věřte, že v tomto případě se rozhodně nejedná o promarněné peníze.

Kurzy němčiny mohou probíhat jak v prostorách jazykové školy, tak i v místě pracoviště. Více méně záleží jen na zaměstnavateli nebo na dohodě mezi jednotlivými zaměstnanci, kde bude výuka pravidelně probíhat. Prostory jazykových škol jsou ale v mnoha ohledech ideálním řešením a to už jen z toho důvodu, že jazyková škola je schopna zajistit veškeré učební pomůcky a prostředky. Počet účastníků kurzu je velmi individuální a více méně záleží hlavně na dohodě mezi jazykovou školou a objednatelem kurzu, kolik osob bude v kurzu přihlášeno. Obecně se ale doporučuje, aby byla výuka efektivní, maximální počet do deseti osob.

Výuka němčiny v rámci firemních zaměstnanců je velmi efektivní a to hlavně z toho důvodu, že se účastníci mezi sebou vzájemně znají, necítí tak stud a mohou lépe komunikovat mezi sebou. Během kurzů je kladen důraz hlavně na gramatiku a hlasový projev jednotlivce, konverzace jsou na prvním místě, a pokud jde o obohacení slovní zásoby, na tom musí zapracovat každý jednotlivec zvlášť a ve svém volném čase.

Ceny kurzů se pohybují v rozmezí od 500,- Kč za jednu hodinu výuky a cena se vztahuje jen na jednoho z případných přihlášených do firemního jazykového kurzu.

Vložil Intenzivní kurzy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Kurzy němčiny pro seniory

Senior se může naučit znalosti cizího jazyka stejně dobře, jako například mladý člověk. Možná výuka trvá o něco déle a pro seniory je bezpochyby o něco náročnější, není to ale nemožné. Jazykové školy se navíc do svého programu snaží v posledních letech dostat právě jazykové hodiny určené výhradně seniorům a osobám starším 55 let. Důvod? Obrovský zájem. Přechod do důchodu je pro mnohé seniory náročný a to hlavně z toho důvodu, že je poměrně obtížné zvyknout si na dostatek času a na to, že už se denně nechodí do práce. Proč tedy nenahradit práci právě dalším studiem zaměřeným na jazyky a cizí kultury? Jaká nabídka jazykové školy by vás tedy měla rozhodně zaujmout a jaké se naopak vyhnout? Poradíme vám!

Senioři mají v rámci výuky své specifické potřeby a je třeba jim přizpůsobit správnou metodiku výuky cizího jazyka a zároveň jim poskytnout motivaci, která je jedním z nejdůležitějších faktorů. Nejde ale jen o metodiku výuky, ale i o prostory, ve kterých je jazyk vyučován. Učebny by měly být dokonale přizpůsobeny veškerým potřebám dané věkové skupiny.

V případě některých seniorů hraje velkou roli nejen špatné vidění, ale i například nedoslýchavost. V takovém případě je třeba, aby byla tabule v učebně co možná největší a v bezprostřední blízkosti stolů a židlí, na písmo tak bude daleko lépe vidět. Větší problémy ale nastávají s akustikou. Nejde totiž jen o řeč lektora, ale zejména o některá poslechová cvičení, která jsou neodmyslitelnou součástí každá výuky.

Ona metodika výuky je pro většinu seniorů problémem, protože starší generace jsou zvyklé učit se nové věci zcela jinými způsoby a na základě jiných postupů. Nelze proto předpokládat, že si snadno zvyknou na některé moderní postupy a metody, které jsou v současné době naprosto běžně používány. To ale ani zdaleka neznamená, že se v kurzu během několika měsíců nemohou naučit plynule cizímu jazyku.

Vložil Intenzivní kurzy | Štítek , , , | Zanechat komentář
Chcete pracovat v zahraničí? Podívejte se na brigády v Německu, vyberete si vaši oblíbenou brigádu.