Vše o jazyce německém

Archív

Němčina pro začátečníky a samouky

Chcete se naučit německy, ale nehodláte investovat do jazykového kurzu? Není se čemu divit, protože pokud máte odhodlání, vůli a chcete na jazykových znalostech skutečně pracovat, není důvod, abyste chodili právě do některého z běžně nabízených jazykových kurzů. Německy se totiž naprosto bez problémů můžete naučit i doma, budete-li se studiu jazyků skutečně věnovat. Jak ale začít a jaké učebnice nebo různé učební materiály si budete muset v první řadě pořídit? Poradíme vám!

V současné době najdete na trhu celou řadu učebních materiálů, včetně klasických školních učebnic a pracovních listů, jež se věnují osvojení základních znalostí němčiny. Právě začátečnické prospekty jsou tím nejlepším řešením, jak se postupně naučit základní slovíčka, německé běžně používané fráze, osvojit si slovní zásobu i základní skládání vět. Je vhodné začínat naprosto od začátku, protože hned, jak se naučíte slovíčka a naučíte se skládat věty, můžete se pustit do komunikace. Tu si navíc můžete zajistit na internetu, kde jsou konverzace v rámci výuky cizích jazyků naprosto běžnou záležitostí.

Jak ale správně vybrat právě učebnice a pracovní listy pro samostatnou výuku němčiny? Není to snadné, to je pravda, ale dáte-li na reference a projdete si některé učebnice předem, rozhodně nemůžete koupit špatně. Slovíčka se můžete poměrně snadno naučit tak, že si k nim denně sednete a budete se je učit. Se skládáním vět je to ale o něco náročnější a proto je nutné volit takové učební materiály, kde je naprosto přesně a jasně napsáno, jak se v němčině věty skládají a v jakých časech. V rámci samoučení cizích jazyků je vždy na prvním místě znalost slovíček a skládání vět, v druhé řadě je to pravidelná konverzace a naučení se správné gramatiky.

V rámci procvičení a chycení se správné výslovnosti se pak můžete spolehnout na namluvená CD a DVD, kde je výslovnost velmi dobře slyšet.

Vložil Učíme se němčinu | Štítek , , , | Zanechat komentář

Intenzivní kurzy němčiny

Plánujete, že se v dohledné době naučíte němčinu? Nebo si jen chcete osvojit dosavadní znalosti a dál pokračovat samoučením? Tak jako tak se podívejte na nabídku jazykových kurzů, která je velmi rozsáhlá a na základě svého volného času i dostupných finančních prostředků si můžete vybrat vhodný kurz, který bude zcela odpovídat vašim potřebám a požadavkům.

Intenzivní kurzy němčiny mohou být probíhat několik týdnů, ale i měsíců. Slovo intenzivní je v tomto případě použito hlavně u těch kurzů, kde na sebe den po dni hodiny němčiny navazují. Zpravidla tak budete kurz navštěvovat od pondělí do pátku, denně se vám tak dostane zhruba dvou až tří hodin výuky cizího jazyka.

Jde o ideální způsob, jak si v nejbližší době osvojit základy jazyka, aniž byste museli na nějakou dobu odcestovat do zahraničí, kde se denně budete věnovat jen a jen komunikaci. Na co je ale dobré při výběru vhodného kurzu hledět a jak vlastně vybrat jazykový kurz na základě vašich znalostí?

Nedívejte se jen na cenu. Pokud jsou některé kurzy příliš levné, dobře se podívejte na důvody. Zejména pak hleďte na to, aby se během kurzu střídali dva lektoři. Jeden by měl být český lektor, který dokáže vybranou látku dobře vysvětlit v rodném jazyce a druhým by měl být zahraniční lektor neboli rodilý mluvčí. Velkou roli hraje i počet studentů ve skupině, optimální počet studentů na jeden intenzivní kurz je do deseti osob.

Obecně jsou nabízeny intenzivní kurzy němčiny pro začátečníky, středně pokročilé, pokročilé a následně pro osoby, jež se potřebují naučit odbornou němčinu v rámci uplatnění v určitých oborech. Na základě svých jazykových znalostí vyberte kurz, pokud nebudete muset absolvovat vstupní test, který vám do vhodné skupiny pokročilosti zařadí na základě prokázaných znalostí.

Vložil Učíme se němčinu | Štítek , , , | Zanechat komentář

Kurz němčiny pro firmy

Potřebujete zajistit adekvátní jazykové vzdělání pro své zaměstnance? Je ve vašem zájmu, aby jejich znalost němčiny byla na té nejlepší možné úrovni? Kurzy němčiny je totiž možné zajistit i pro firmy, v jejichž zájmu je, aby byli zaměstnanci neustále ve svém oboru vzděláváni.

Zvlášť, pokud jsou jazykové znalosti jednou ze základních nebo částečných náplní práce a komunikace převážně v němčině je tak bezpochyby na místě. Jak ale takové kurzy probíhají, kolik zaměstnanců je možné do kurzu přihlásit a jaké jsou konečné výsledky? Věřte, že v tomto případě se rozhodně nejedná o promarněné peníze.

Kurzy němčiny mohou probíhat jak v prostorách jazykové školy, tak i v místě pracoviště. Více méně záleží jen na zaměstnavateli nebo na dohodě mezi jednotlivými zaměstnanci, kde bude výuka pravidelně probíhat. Prostory jazykových škol jsou ale v mnoha ohledech ideálním řešením a to už jen z toho důvodu, že jazyková škola je schopna zajistit veškeré učební pomůcky a prostředky. Počet účastníků kurzu je velmi individuální a více méně záleží hlavně na dohodě mezi jazykovou školou a objednatelem kurzu, kolik osob bude v kurzu přihlášeno. Obecně se ale doporučuje, aby byla výuka efektivní, maximální počet do deseti osob.

Výuka němčiny v rámci firemních zaměstnanců je velmi efektivní a to hlavně z toho důvodu, že se účastníci mezi sebou vzájemně znají, necítí tak stud a mohou lépe komunikovat mezi sebou. Během kurzů je kladen důraz hlavně na gramatiku a hlasový projev jednotlivce, konverzace jsou na prvním místě, a pokud jde o obohacení slovní zásoby, na tom musí zapracovat každý jednotlivec zvlášť a ve svém volném čase.

Ceny kurzů se pohybují v rozmezí od 500,- Kč za jednu hodinu výuky a cena se vztahuje jen na jednoho z případných přihlášených do firemního jazykového kurzu.

Vložil Intenzivní kurzy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Kurzy němčiny pro seniory

Senior se může naučit znalosti cizího jazyka stejně dobře, jako například mladý člověk. Možná výuka trvá o něco déle a pro seniory je bezpochyby o něco náročnější, není to ale nemožné. Jazykové školy se navíc do svého programu snaží v posledních letech dostat právě jazykové hodiny určené výhradně seniorům a osobám starším 55 let. Důvod? Obrovský zájem. Přechod do důchodu je pro mnohé seniory náročný a to hlavně z toho důvodu, že je poměrně obtížné zvyknout si na dostatek času a na to, že už se denně nechodí do práce. Proč tedy nenahradit práci právě dalším studiem zaměřeným na jazyky a cizí kultury? Jaká nabídka jazykové školy by vás tedy měla rozhodně zaujmout a jaké se naopak vyhnout? Poradíme vám!

Senioři mají v rámci výuky své specifické potřeby a je třeba jim přizpůsobit správnou metodiku výuky cizího jazyka a zároveň jim poskytnout motivaci, která je jedním z nejdůležitějších faktorů. Nejde ale jen o metodiku výuky, ale i o prostory, ve kterých je jazyk vyučován. Učebny by měly být dokonale přizpůsobeny veškerým potřebám dané věkové skupiny.

V případě některých seniorů hraje velkou roli nejen špatné vidění, ale i například nedoslýchavost. V takovém případě je třeba, aby byla tabule v učebně co možná největší a v bezprostřední blízkosti stolů a židlí, na písmo tak bude daleko lépe vidět. Větší problémy ale nastávají s akustikou. Nejde totiž jen o řeč lektora, ale zejména o některá poslechová cvičení, která jsou neodmyslitelnou součástí každá výuky.

Ona metodika výuky je pro většinu seniorů problémem, protože starší generace jsou zvyklé učit se nové věci zcela jinými způsoby a na základě jiných postupů. Nelze proto předpokládat, že si snadno zvyknou na některé moderní postupy a metody, které jsou v současné době naprosto běžně používány. To ale ani zdaleka neznamená, že se v kurzu během několika měsíců nemohou naučit plynule cizímu jazyku.

Vložil Intenzivní kurzy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Kurzy němčiny Brno

Pokud se chcete začít učit německy nebo si jen zlepšit své gramatické nebo komunikační dovednosti, tak je asi nejlepším způsobem využít služeb různých jazykových společností, které nabízejí jazykové kurzy.

Můžete si samozřejmě na druhou stranu nakoupit nějaké učebnice pro samouky, vyzkoušet různé internetové online kurzy, avšak nic není tak efektivní jako intenzivní jazykový kurz.

Jednou z nejznámějších společností, která tyto jazykové kurzy poskytuje, je například Tutor. Tutor má opravdu široké portfolio služeb. Každým rokem nabízí více než sedm set různých vzdělávacích kurzů pro širokou veřejnost.

Jedná se například o kurzy přípravné, profesní a samozřejmě v největší míře o kurzy jazykové. Mezi další nabízené služby pak patří například poskytování komplexních vzdělávacích programů pro jednotlivce i firmy, takzvané outdoorové programy, vzdělávací audity, jako například jazykové audity, audity profesních znalostí a dovedností.

Dále nabízí také poradenství ve vzdělávání zadarmo, on-site a couching tréninky, internetové studovny a moderní výuková centra po celé České republice. Tutor pak pronajímá také školící prostory a učebny, samozřejmostí je wi-fi připojení a tak dále.

Kde tedy všude můžete školící pobočky společnosti Tutor najít? V současné době se jedná například o Prahu, Plzeň, Brno, Hradec Králové, České Budějovice, Ostravu, Ústí nad Labem, Olomouc a Zlín, přičemž každým rokem probíhá další a další rozšiřování.

Vložil Kurzy v Brně | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Životopis v němčině vzor

Pokud budete hledat práci v Německu nebo v nějaké jiné německy mluvící zemi, tak budete s největší pravděpodobností potřebovat životopis v němčině. V dnešní době se posílá většinou jen strukturovaný životopis a někde také třeba motivační dopis.

První se podíváme na určité hlavní náležitosti, které by měl obsahovat německý strukturovaný životopis. V prvé řadě jsou to samozřejmě Vaše osobní údaje, tedy jméno a příjmení, trvalé bydliště, telefonní číslo a také e-mail. Dalším bodem pak bude vzdělání, neboli Bildung v německém jazyce.

Zde klasicky vyplníte všechny školy, které jste absolvoval, plus samozřejmě časové intervaly studia. Dále můžete také doplnit různé doplňující informace ke vzdělání, jako například absolvování různých jazykových kurzů, účast v nějakých jazykových soutěžích a tak podobně. Dále přichází na řadu Vaše praxe, neboli Berufpraxis.

Zde tedy samozřejmě napíšete Vaše předchozí zaměstnání, Vaši pozici a všechny doplňující informace, které by Vám mohli pomoci. Dále přichází na řadu například Vaše jazykové znalosti, neboli Sprachkenntnisse. Zde napíšete všechny jazyky, které ovládáte a samozřejmě úroveň používání.

Pak třeba Vaše znalosti v oblasti IT, Vaše koníčky a další doplňující informace, jestli vlastníte řidičák a tak podobně. Snažte se zkusit vypsat opravdu všechno, neboť nikdy nevíte, co upřednostní Váš životopis před nějakým jiným.

Vložil Němčina pro obchodníky, Výuka němčiny | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Němčina online

Výuku německého jazyka můžete podstoupit různými způsoby. Můžete se stát samoukem, kdy si nakoupíte různé učebnice pro samouky, můžete začít navštěvovat nějaké kurzy, které organizuje například společnost Tutor a tak podobně, a nebo se můžete podívat po nějakých online kurzech němčiny, které si můžete dělat v pohodlí domova na internetu.

Jde však o to, že většina takových online kurzů, které jsou zdarma, není moc kvalitních. Samozřejmě naleznete poměrně dobré a kvalitní online kurzy, avšak za ty si již budete muset zaplatit.

Avšak pokud si chcete třeba jenom němčinu nějak zopakovat, tak takové online kurzy němčiny zdarma můžou být docela ideální. Oblíbenou stránkou na výuku němčina je například internetová stránka nemcina-zdarma.cz. Po levé těchto stránek naleznete menu, které je rozděleno na několik základních přehledných kategorií.

Jedná se například o kategorie jako Gramatika, Konverzace, Návody a triky, Recenze, Slovní zásoba a nebo třeba Testy, ve kterých si můžete ověřit co jste se dosud naučili. Jinak jednotlivé lekce jsou zde zaměřené na určité věci. Naleznete zde články o výuce množného čísla, cvičení neurčitých zájmen, předložky a koncovky členů, slovesa a tak podobně.

Vložil Němčina online kurzy | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Němčina pro začátečníky Brno

Jestliže uvažujete nad tím, že začnete s němčinou, tak samozřejmě můžete, přičemž máte spoustu možností. Můžete se stát samoukem a nakoupit si nějaké učebnice němčiny pro samouky, můžete využít různých internetových kurzů, přičemž nějaké (samozřejmě méně kvalitní) můžete najít dokonce zadarmo a nebo si můžete zaplatit klasický navštěvovací kurz u nějaké jazykové společnosti.

Jednou z nejznámějších společností, která poskytuje také jazykové kurzy, je například jazyková škola Tutor. Tutor má své vzdělávací pobočky na mnoha místech České republiky, takže jsou kurzy dostupné v podstatě všem.

Kurzy zde naleznete jak celoroční, půlroční, tak také například prázdninové a tak podobně. Pokud se chcete raději vzdělávat sám, tak není nic jednoduššího než se podívat po nějakých učebnicích pro začátečníky. Hodně takových učebnice naleznete například v různých internetových knihkupectvích. Jedním takovým je například internetové knihkupectví, které naleznete na internetové adrese ucebnice.com.

Takových učebnice zde naleznete opravdu veliké množství, přičemž u každé naleznete krátký popisek, na co se specializuje a co v ní naleznete. Je pak už jenom na Vás, jakou učebnici si vyberete.

Vložil Kurzy v Brně | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Učebnice němčiny pro samouky

Učebnicí německého jazyka je v současné době samozřejmě opravdu veliké množství, různých typů a druhů od různých nakladatelství. Máme učebnice, které jsou určené například pro základní školy, pokročilejší učebnice pro střední nebo vysoké školy a nebo také třeba učebnice pro domácí samouky.

Existuje samozřejmě také veliké množství různých interaktivních internetových kurzů, které si můžete zaplatit. Pokud byste se chtěli podívat na nějaké učebnice německého jazyka, tak se můžete mrknout do nějakých internetových knihkupectví.

Jedno také internetové knihkupectví naleznete například na internetové adrese knihy.abz.cz. Naleznete zde po levé straně stránky mnoho kategorií, přičemž si vyberte hlavní kategorii Naučná literatura, podkategorii Jazyky a sekce Němčina. Zde si také dále můžete vybrat, jestli budete chtít nějaké prospekty na cvičení, na konverzaci, maturitní otázky, pravopis, mluvnici, slovníky německého jazyka, učebnice škol středních, učebnice pro samouky a tak podobně.

Jednou takovou velice oblíbenou učebnicí, která je určená zejména pro studenty středních, vysokých i jazykových škol, je například Moderní učebnice němčiny od Věry Hoppnerové a Lenky Jaucové. Kniha má celkově 357 stran, byla vydána roku 2010 a můžete si ji pořídit za cenu 381 korun.

Vložil Učební materiály | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Překlad z němčiny do češtiny

Společností, u kterých můžete využít služeb, jako jsou například překlady z německého jazyka do čeština, je samozřejmě poměrně veliké množství. Jednou z takových společností je například společnost s ručením omezeným Didactus.

Jedná se o společnost, která poskytuje opravdu profesionální a kvalitní služby v oblasti tlumočení a překladatelství. Zákazníkům, kteří využijí služeb této společnosti, nabízejí pracovníci zejména flexibilitu, kvalitu, individuální přístup a také velmi příznivé ceny. Společnost zajišťuje především překlady do jazyků, které jsou běžné v zemích Evropské Unie.

Můžete se však se společností dohodnout na překladu i jiných jazykových světových kombinací. Termín konečného vyhotovení překladu se stanovuje samozřejmě na základě velikosti a rozsáhlosti překládaného textu. Pokud jde o cenu, tak tu se dozvíte vždy předem. Cena se stanovuje podle počtu slov originálního textu.

Takže je samozřejmě ideální dodat potřebný text v elektronické podobě, kde je hned vidět, kolik je v textu slov. Pokud byste dodali text v papírové formě, tak se cena stanovuje podle slov v přeloženém  textu, plus navíc deset procent z celkové částky.

Vložil Němčina pro obchodníky | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Chcete pracovat v zahraničí? Podívejte se na brigády v Německu, vyberete si vaši oblíbenou brigádu.